sd高达g世纪攻略psp_sd高达g世纪攻略ps

       下面将有我来为大家聊一聊sd高达g世纪攻略psp的问题,希望这个问题可以为您解答您的疑问,关于sd高达g世纪攻略psp的问题我们就开始来说说。

1.PSP SD高达G世纪太难了吧,要怎么玩好啊?

sd高达g世纪攻略psp_sd高达g世纪攻略ps

PSP SD高达G世纪太难了吧,要怎么玩好啊?

       sd高达G世纪不是很难啊

       你先从0079开始打

       那里的扎古什么的都比较弱

       推荐主人公真飞鸟爆种五连杀=V=

       重点是注意保护机体和注意EN的消耗

       各个机体隔得不要太远

       不然很容易被逐个击杀机体爆了要重新造啊T T

       好了,关于“sd高达g世纪攻略psp”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“sd高达g世纪攻略psp”有更深入的了解,并且从我的回答中得到一些启示。